© 2017-2018 Proudly created by ejnoBlog

Please reload

SEARCH BY TAGS: 

Please reload

RECENT POSTS: 

...podłącz się:

PATRONITE_P1PEDRO_ejnoBlog_Zwiastun_kanalu_(#10)

May 13, 2017

ejnoBlog - "Gdy czas na zmiany, zacznij teraz..."

     Witam Was serdecznie, zapraszam do oglądania, komentowania i Życzę dobrej zabawy.

     W tym materiale opowiem Wam o:

 - rozpoczęcie akcji na #PATRONITE .pl/p1pedro_ejnoblog,
 - pierwsza tego typu kampania z moim i Waszym udziałem,
 - #Podróż dookoła #Polski,
 - #Europa w pigułce,
 - #Route66... jak pachnie ta droga?
 - i wiele wiele innych

     Moje motto: "Dzisiaj ja pomagam komuś, jutro ktoś pomaga mi..."

Zapraszam również na stronę blog-a:
https://www.ejno.pl/

Facebook:
https://www.facebook.com/EjnoBlog-282340198870464/

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEudNKg7-pQPHzJyRr6JLww

Twitter:
https://twitter.com/ejnoBlog

Szczerze dziękuję za odwiedzenie strony:
https://patronite.pl/p1pedro_ejnoblog

 

 

 Tymczasem
ejnoBlog :-)

 

 


...

#EjnoBlog - "When time for #change, start now ..."

      Hello, I invite you to watch, comment and I wish you good fun.

      In this material I will tell you about:

  - start action on PATRONITE.pl/p1pedro-ejnoblog,
  - the first of this type of campaign with my and your participation,
  - #Travel around #Poland,
  - #Europe in a nutshell,
  - Route 66 ... how does this road smell?
  - and many others

      My motto: "Today I help someone, tomorrow someone helps me ..."

I also invite you to the blog page:
https://www.ejno.pl/

Facebook:
https://www.facebook.com/EjnoBlog-282340198870464/

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEudNKg7-pQPHzJyRr6JLww

Twitter:
https://twitter.com/ejnoBlog

Thank you so much for visiting this site:
https://patronite.pl/p1pedro_ejnoblog


Meanwhile
EjnoBlog :-)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon