© 2017-2018 Proudly created by ejnoBlog

Please reload

SEARCH BY TAGS: 

Please reload

RECENT POSTS: 

...podłącz się:

Myslenie Nie Boli czesc 1/3 ejnoBlog 2 kolowy motywator (#12)

May 27, 2017

ejnoBlog - "Gdy czas na zmiany, zacznij teraz..."

     Witam Was serdecznie, zapraszam do oglądania, komentowania i Życzę dobrej zabawy.

     W tym materiale opowiem Wam o:

 - Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego Częstochowa 2017,
 - nie nadążam filmować motocyklistów,
 - zimno, ciemno i do domu daleko,
 - kubek termiczny i pomylona droga,
 - co dalej...

     Moje motto: "Dzisiaj ja pomagam komuś, jutro ktoś pomaga mi..."

Zapraszam również na stronę blog-a:
https://www.ejno.pl/

Facebook:
https://www.facebook.com/EjnoBlog-282340198870464/

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEudNKg7-pQPHzJyRr6JLww

Twitter:
https://twitter.com/ejnoBlog


Szczerze dziękuję za odwiedzenie strony:
https://patronite.pl/p1pedro_ejnoblog

Tymczasem
ejnoBlog :-)

...

 

 EjnoBlog - "When time for change, start now ..."

      Hello, I invite you to watch, comment and I wish you good fun.

      In this material I will tell you about:

  - Start of the Motorcycle Season Czestochowa 2017,
  - I can not keep up with the bikers,
  - cold, dark and home far away,
  - thermal mug and crazy road,
  - what's next...

      My motto: "Today I help someone, tomorrow someone helps me ..."

I also invite you to the blog page:
https://www.ejno.pl/

Facebook:
https://www.facebook.com/EjnoBlog-282340198870464/

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEudNKg7-pQPHzJyRr6JLww

twitter:
https://twitter.com/ejnoBlog

Thank you so much for visiting this site:
https://patronite.pl/p1pedro_ejnoblog

Meanwhile
EjnoBlog :-) 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon